Följ Jordbruksverket

Taggar

Jordbruksverket 102 konkurrenskraft 36 lantbruk 33 Livsmedelsstrategin 29 rapport 19 Djurskydd 13 ekologisk produktion 10 Grüne Woche 7 Biologisk mångfald 7 Fågelinfluensa 6 statistik 6 Häst 5 smittskydd 5 fritidsfiske 5 fisketurism 4 Växtskydd 4 Duvpest 4 Newcastlesjuka 4 rådgivning 4 ett rikt odlingslandskap 3 spannmål 3 jordbruk 3 mat 3 export 3 torka 3 CWD 3 Avmagringssjuka 3 fiske 3 Krisstöd 3 kontroll 3 livsmedel 3 eko 2 Potatis 2 afrikansk svinpest 2 värphöns 2 hund 2 app 2 djurskyddskontroll 2 turism 2 klimat 2 matturism 2 antibiotika 2 hållbart 2 landsbygdsprogrammet 2 livsmedelskedja 2 cites 2 import 2 jordbrukarstöd 2 betesmarker 2 Handel 2 miljö 2 miljömål 2 utlysning 2 SVA 2 konferens 2 foder 2 Föreskrift 2 Torkstöd 2 Besöksnäring 2 Hästhållning 2 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 Viltförvaltning 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 spannmålsskörd 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 naturbetesmarker 1 glyfosat 1 artskydd 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 ängar 1 överdirektör 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 svinpest 1 afrikans svinpest 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 hållbarhet 1 midsommarblomster 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 styrelse 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 HaV 1 klimatmål 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 inkomster 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 skörd 1 Älg 1 matkultur 1 ägg 1 naturturism 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 frihandel 1 Djurförsök 1 midsommar 1 kosläpp 1 miljökvalitetsmål 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 livsmedelsproduktion 1 vaccination 1 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 antibiotikaresistens 1 fotbolls-vm 1 växtskyddsmedel 1 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ekosystemtjänster 1 Visa alla taggar
En tugga för mångfalden

En tugga för mångfalden

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:20 CEST

Betande djur är avgörande för att hålla landskapen öppna. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel med varandra. Det skapar ekosystemtjänster som är direkt nödvändiga för produktion av mat, inlagring av kol och ren luft. Lantbrukarna Tobias och Kristina berättar i en ny film om sitt engagemang för naturbetesmarkerna.

Inbjudan till djurskyddskonferensenen 2019: Framtidens goda djurskydd – ny lagstiftning, ny forskning

Inbjudan till djurskyddskonferensenen 2019: Framtidens goda djurskydd – ny lagstiftning, ny forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 10:25 CEST

Den 21 november 2019 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans på Ultuna i Uppsala. Temat är framtidens djurskydd och grunden för denna är bland annat ny forskning och ny lagstiftning.

Invasiva ogräs sänker jordbrukets lönsamhet

Invasiva ogräs sänker jordbrukets lönsamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 08:30 CEST

Risken för att nya arter av invasiva ogräs ska etablera sig i Sverige ökar i takt med vårt förändrade klimat, den gränsöverskridande handeln och ändrade brukningssätt. Detta kan sänka jordbrukets lönsamhet och på sikt även markvärden. Den 8 november arrangerar Jordbruksverket tillsammans med Frö- och oljeväxtodlarföreningarna konferensen Invasiva ogräs – ett hot mot Mellansvenskt jordbruk?

Konferens 13-14 november om vatten i ett föränderligt klimat

Konferens 13-14 november om vatten i ett föränderligt klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 09:27 CEST

Frågan om vattenhushållning i svenskt jordbruk är påtagligt aktuell efter senaste årens perioder med torka, vattenbrist och skyfall. Jordbruksverket har stort ansvar för att realisera den svenska livsmedelsstrategin där vattenfrågan är en viktig del. För att lyfta frågorna om vatten och skapa en samlingspunkt för olika samhällsintressen arrangerar vi en konferens i Norrköping den 13-14 november.

Pressinbjudan: Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressinbjudan: Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 09:18 CEST

Den 27 september bjuder Jordbruksverket in journalister till ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft.

Djurvälfärden hos kor, suggor och får har stärkts av djurvälfärdsersättningar

Djurvälfärden hos kor, suggor och får har stärkts av djurvälfärdsersättningar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 09:14 CEST

Djurvälfärdsersättningarna inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ökad djurvälfärd. Det är uppfattningen i enkätsvaren från djurhållare som sökte stöden 2017. Statistik från husdjursföreningen Växas databas visar också en tydlig ökning av antalet verkningar per ko från det att ersättningen gick att söka 2016. De vanligaste klövskadorna, som till exempel röta och blödningar har minskat.

Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 13:00 CEST

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har en älgko som sköts under jakten visat sig vara positiv i de första analyserna för CWD och troligen kommer fallet att bekräftas. Enligt jägarna visade den inga tecken på sjukdom innan den sköts. Jämfört med tidigare fall är denna älg yngre, men den bedöms vara minst nio år gammal.

Många värden i det svenska yrkesfisket

Många värden i det svenska yrkesfisket

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 09:49 CEST

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Det visar en ny rapport om svenskt yrkesfiske som Agrifood gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 10:00 CEST

Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

Priset på åker- och betesmark stiger

Priset på åker- och betesmark stiger

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 09:34 CEST

Förra året, 2018, var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark var ökningen 10 procent till 35 300 kronor per hektar.

Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 09:04 CEST

​För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött. Importen har minskat för samtliga större köttslag. Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent, vilket är en något större minskning än helåren 2017 och 2018. Importen av samtliga köttslag minskade och den svenska marknadsandelen fortsätter att stärkas.

Landsbygdsprogrammet är bra för miljön men onödigt komplext och dyrt att hantera

Landsbygdsprogrammet är bra för miljön men onödigt komplext och dyrt att hantera

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 09:26 CEST

Landsbygdsprogrammet, som pågår fram till 2020, innehåller stöd som så effektivt som möjligt ska bidra till en hållbar utveckling av landsbygden. Totalt är budgeten 37 miljarder kronor och prioriteringarna är miljö, hållbarhet och innovation. Jordbruksverket utvärderar löpande insatserna och nu finns en rapport som sammanfattar utvärderingarna och ger en lägesbild till och med 2018.

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2018

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 09:36 CEST

Spannmålsskörden väntas bli tredje största under 2000-talet

Spannmålsskörden väntas bli tredje största under 2000-talet

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 09:33 CEST

Årets spannmålsskörd väntas bli 5,9 miljoner ton, vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet. Enligt Jordbruksverkets skördeprognos för 2019 ökar skörden av spannmål med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren och med 80 procent jämfört med förra årets rekordlåga skörd.

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:13 CEST

Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs län med 13 hektar spannmål per företag. Det visar Jordbruksverkets studie av strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna från år 1989-2018.

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:27 CEST

Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 09:00 CEST

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken för att bli sjuk.

Ekologisk odling i växthus ökar

Ekologisk odling i växthus ökar

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:52 CEST

Den ekologiska odlingen i Sverige fortsätter att öka. Den odlade arealen var 300 000 kvadratmeter år 2018, vilket är en ökning med 13 procent på ett år.

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 16:10 CEST

Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 15:37 CEST

I slutet av april utlyste Jordbruksverket 16 miljoner kronor för projekt som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. 22 projekt får nu dela på pengarna. Jordbruksverket fick in totalt 28 ansökningar.